A Zsidó Budapest

“Budapest az én csodás városom”

Gyere és fedezzük fel együtt!

 

A Zsidó Budapest

Arcok és történetek egy város történetéből

Program ajánlatom:

Mit nézünk meg:

 • A három legszebb, legnagyobb zsinagóga a negyedben
 • A gettófal utolsó, rejtett darabja
 • A legjobb zsidó kávézó legfinomabb flódnija
 • Egy ortodox zsinagóga működés közben
 • Ahol a legszebb melódiák születtek: Seress Rezső életének színhelyei
 • A nagy közös „fürdőszoba”
 • Ki volt Gozsdu Manó?
 • Kik éltek még a pezsgő életű negyedben?
 • Hol mulatott a Walesi Herceg?
 • A teozófusok titkos fészke

Házak, utcák, udvarok.

De kik éltek itt két száz évvel ezelőtt? Mivel foglalkoztak? Hogyan teltek a napjaik? Milyen tradíciók alakultak ki ebben a multikulturális negyedben?

Lám, egy PRIVÁT GUIDE-dal Budapest olyan titkaiba is bepillanthatunk, ami a kívülálló számára rejtve marad.

Gyere velem, fedezzük fel együtt Budapest rejtelmeit!

Néhány hasznos információ a témával kapcsolatosan

A Kóser Konyha

Hajdan egy gazdag zsidónál vendégeskedett a király. A péntek esti ételek közül különösen a töltött hal (a gefilte fis) nyerte meg az ízlését. Elkérte hát a receptjét, és elkészíttette a szakácsával. Csakhogy a hal a királyi lakosztályban már korántsem volt olyan ízletes.
A király fanyalogva ette a sajátos csemegét, és nem tudta, kit is hibáztasson, a szakácsát-e, vagy a saját ízlését. Amikor legközelebb találkoztak, megkérdezte a zsidót, nem felejtett-e ki valamit a receptből, mert mintha egy különös fűszer hiányozna az ételéből?
A zsidó elmosolyodott, és azt válaszolta: Uram királyom, jól tudom, melyik fűszer maradt ki a töltött haladból. Ezt azonban a világ legjobb szakácsa sem tudná pótolni. Ez a különös fűszer ugyanis nem más, mint maga a szombat….

Számos vallási előírásra kellett ügyelni az ókori Izraelben, s ezek a törvények ma is meghatározzák a kóser (vallási értelemben alkalmas) konyha gyakorlatát. Ezek az előírások lényegében véve három csoportra oszthatók:

 1. Csak kóser hús fogyasztható.— Már a Biblia is tiltja bizonyos állatok (például disznó, nyúl, ló, teve) húsának evését, akárcsak az elhullott vagy széttépett állatokét. (Ez utóbbi héber szavából ered a kóser szó ellentétét jelentő, közismert “tréfli” kifejezés.) Mózes III. könyve részletesen felsorolja (az V. könyv megismétli) azokat az állatokat, amelyek kósernak tekinthetők, például a marhát, a bárányt, a kecskét, a szárnyasokat stb. A szarvasmarha forgóinát is el kell távolítani (a hátsó felét meg kell tisztítani, jiddis eredetű szóval “reinigolni”), Jákob ősapánk bibliai harcára való emlékezésül. (Sajnos, ma már nincs Magyarországon olyan “szakember”, aki ehhez a reinigoláshoz értene, így nálunk, a kóser mészárszékben hiába kérnénk — mondjuk — felsált.) Különbséget tesz az Írás a megengedett és a tiltott halak között is. Az édesvízi halakból a harcsán és a kecsegén kívül valamennyi kósernak mondható.
 2. A húst vérteleníteni kell.— Ugyancsak a mózesi törvények írják elő a vér fogyasztásának tilalmát. (Ez a zsidó parancsolat olyan szigorú, hogy egy cseppnyi vért sem szabad fogyasztani, s ezt az előírást még az ókori Izraelben élt idegenektől is megkövetelték.) Étkezésre csak egészséges és az előírásoknak megfelelően levágott állat gondosan vértelenített, kisózott húsa használható. A vallási törvény szerint a húst fél óráig vízben, egy órát sóban kell áztatni, majd háromszor leöblíteni, hogy minden vérrög kioldódjék belőle. A májat főzés előtt alapos sütéssel kell vérteleníteni. Hajdan bárki levághatta az állatot, ma már azonban csak szakszerűen képzett, hivatásos mészáros (metsző, “sakter”), kizárólag éles késsel, s lehetőleg egyetlen mozdulattal végezheti el ezt a műveletet. A lényeg az, hogy az állat ne szenvedjen, s hogy a vér eltávozzék az állat húsából.
 3. A tejes és a húsos ételek különválasztása.— “Ne főzd meg a gödölyét anyja tejében” — ez a vallási törvény, amely mondat Mózes könyveiben, a Tórában háromszor is olvasható, különíti el a tejes ételeket a zsírosoktól. Tehát húsfélét nem szabad együtt főzni, vagy akár egyszerre enni a tejtermékkel! Sőt, a későbbi zsidó hagyomány alapján a tejes és a zsíros (húsos) edényeket, konyhai eszközöket (főző- és tálaló edényeket, mosogatót, konyharuhákat, abroszokat stb.) szintén külön kell kezelni. Sőt, azokat az edényeket és ételeket, amelyet mind a húsos, mind a tejes ételekhez használhatunk (így a sót, a sótartót, az üvegpoharakat, az italokat, a kenyeret, a kenyérkosarat stb.), ugyancsak külön kezeljük, s ezeket “páros” edényeknek, “páros” ételeknek mondjuk.

E fontos irányelvek és szabályok keretei között, később évezredes hányattatás és kisebbségi sors terhe alatt, szomszédaival mégis eleven kölcsönhatásban alakult ki a zsidó konyha. Ez sok mindent átvett a környező népek ételeiből (persze, jócskán át is adott számukra), mégis megőrizte sajátos jellegét, s minthogy hagyományos közösség körében létezett, számos archaikus elemet őriz magában.
A vallási előírások betartása és a környezet csábító ételei számtalan leleményre és ügyes újításra késztették a zsidó háziasszonyokat. Libamellből, paprikás, fokhagymás kifagyott testhájból készült a “szalonna” (az ineresz), a füstölt marhaszegyet “sonkának” nevezték. A “paprikás csirkét” tejföl nélkül, vagy az Izraelben és Amerikában, üzletben is kapható “páros” (tejmentes) kóser tejföllel főzik. Ma már, persze, Budapesten is hozzáférhető számos kóser árú és főzési alapanyag.
A szombati munkatilalom hozta létre a legjellegzetesebb zsidó ételt, a bevezetőben említett sóletet. Mivel — a vallási szabályok szerint — szombaton nem szabad ételt készíteni, nyersanyagát már péntek délután összeállították, majd a kemencében vagy forró kövek között (helyenként önálló sóletkályhában) mintegy tizenkét órán át érlelték. E hosszú főzési időnek köszönhető a sólet páratlan aromája.

A szombati és az ünnepi lakomák fényét különösen a hétköznapok szegényes táplálékához mérten tudták értékelni a régiek. A hagyományos vallási közösségben élők napjait kitöltötte a sokszor lelket ölő robot. A házalók, utazó ügynökök heti munkájukat elvégezve csak péntek délután értek haza, hogy az ünnep kimenetele után újra hátukra vegyék szegényes árukészletüket, s hogy tovább folytassák fárasztó és olykor veszélyes munkájukat. Így a szombatnak és a zsidó esztendő minden más nevezetes napjának — jelképezve az egyes ünnepek eszmei hagyományait — megvolt a maga sajátos, igencsak bőséges étrendje.

Az egész hét jóformán a szombatra való készülődés jegyében telt el: a jobb falatokat szombatra tette el a hagyományos zsidó. Ezt így mondták jiddisül:lekóved sábesz, vagyis “a szombat tiszteletére”. Péntek este, az ünnep beköszöntésekor az asztalon két hosszúkás barchesz (fonott kalács) feküdt, hogy ilyenkor többet és jobbat egyenek. Előételnek halat ettek (a hal a szaporaság jelképe). Szombaton hagymás-májas tojás (ezt hidegen is összeállíthatták) volt az előétel, a sóletet, majd az almás kuglit főételként tálalták. A szegények asztalára is került szombatonként sólet, legföljebb kevesebb és gyengébb minőségű hús főtt a lábas fenekén.

A szombati és az ünnepi közös étkezések, a szertartások és a hangulatos gyertyafények melegséget és összetartó erőt kölcsönöznek a család tagjai számára. Ha ugyanezeket a sajátos ételeket más környezetben fogyasztjuk, ha más hangulat vesz körül bennünket, mintha az ízük is megváltozna.

A Tízparancsolat

A Szentírás legfontosabb törvénycsoportja kétszer szerepel a mózesi könyvekben. A Szináj hegyi kinyilatkoztatás történeti leírásakor hangzik el először (Mózes II. könyve, 20. fejezet 2-14. vers), majd közel negyven esztendő múltán, beszédei közt idézi azt a zsidóság „nagy tanítómestere” (Mózes V. könyve, 5. fejezet 6-18. vers). A kettő között minimális, de nem elhanyagolható szövegeltérést találunk. Általában a II. könyvben előforduló bibliai szöveget szokás idézni.

 1. „Én, az Örökkévaló, vagyok a te Istened, aki kivezetett téged Egyiptom országából, a szolgaság házából.” —Mire is kötelez bennünket ez a parancsolat? Nem kétséges, hogy ez az ige a szabadságról szól, lelki és fizikai értelemben egyaránt, ami egyértelműen Istennek köszönhető. A szabadság nem véletlenül az első ige, elvégre az előfeltétele az összes többi törvénynek. Aki ugyanis nem szabad, kénytelen „idegen isteneket”, embereket tisztelni, a rabszolga nem engedheti meg magának, hogy szombatot tartson, nem képes mentesülni a varázslás és a babona alól, életmódja folytán nem tisztelheti az életet és a tulajdont.
 2. Ne legyenek neked más isteneid rajtam kívül! Ne készíts magadnak szobrot, semmiféle képet, ami az égben fent, a földön lent és a vízben, a föld alatt van! Ne borulj le előttük, és ne szolgáld őket, mert Én, az Örökkévaló, buzgó Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét fiaikon, harmad- és negyedíziglen, az Engem gyűlölőkön. Ám szeretetet gyakorlok ezred íziglen, akik Engem szeretnek és megőrzik parancsolataimat.” — Figyeljük meg, hogy a „buzgó Isten” kifejezés után található szent szövegben a büntetést és a jutalmat csak akkor „öröklik” az utódok, ha maguk is gyűlölik, vagy szeretik Őt, ha maguk is megőrzik parancsolatait, tehát, ha a gyermek folytatja szülei rossz vagy jó cselekedeteit. A Tízparancsolat ugyanis pedagógiai szándékkal szól a szülőkhöz: vigyázzanak, mert gyermekük, az ő hatásukra, rossz útra térhet, ezért Isten majd megbünteti őket. A jó példa ugyanígy követésre tanít, persze, a gyermek maga dönti majd el, melyik utat is járja tovább.
 3. Ne használd fel hamisan az Örökkévaló Istened nevét, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki Nevét hamisan emeli fel”! — A keresztény hagyomány szerint ez az ige a káromkodást, az ortodox zsidóság szerint az istennév fölösleges említését tiltja, valójában azonban a varázslás, a babona ellen szól, amelyet a tiszta egyistenhit pogányságnak, bálványimádásnak tart. A zsidó nép annak idején Egyiptomból szabadult, amely a varázslás, a mágia melegágyának számított.
 4. „Emlékezz meg a szombat napjáról, hogy megszenteld! Hat napon át dolgozz, és végezd el minden munkádat, ám a hetedik nap szombat legyen az Örökkévaló Istened számára. Ne végezz semmiféle munkát, sem te, sem fiad-lányod, sem szolgád-szolgálód, sem állataid, sem az idegen, aki kapuidban lakik. Mert hat napon át készítette Isten az eget és a földet, a tengert és mindent, ami benne van, ám megpihent a hetedik napon. Ezért áldotta meg az áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját, és megszentelte azt.” — A heti munkaszüneti nap — mint tudjuk — zsidó találmány, s az is, hogy a pihenés mellett a munka is mindenki számára szóló parancs. A negyedik ige Mózes V. könyvében így kezdődik: „Őrizd meg a szombat napját”. A különbség okát egykönnyen megtalálhatjuk: a Szináj hegyénél, a rabságból, az állandó robotból való szabadulás után emlékeztetni kellett a népet a szombatnap szentségére, negyven évvel később, miután hétről hétre megtartották az ünnepet, Mózes már csak arra figyelmezteti a népet, hogy a továbbiakban is őrizze meg ezt a gyakorlatot. A Szináj hegyénél a szombat parancsát a hatnapos teremtéssel indokolja az Írás, Mózes beszédében viszont a szolgaságból való szabadulásra hivatkozik. Időközben ugyanis egy új nemzedék született a sivatagban, amelynek számára a szolgaság és a szabadulás történelmi példa, amelyre emlékeztetni kell, hogy szabadságát értékelje a nép, s hogy szolgáinak adja meg a pihenőnapot, amit ősei nem élvezhettek.
 5. „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked!” — Sokan nem értik, miért szerepel az első táblán a szülőtisztelet törvénye? Elvégre, a szülők iránti hála és szeretet parancsa voltaképpen az egyes emberhez, elsősorban a fiatalokhoz szól! Csakhogy az átlagember nem pontosan ismeri a törvény szövegét! Az ötödik parancsolat jól ismert mondata ugyanis három részből áll. Az első néhány szó valóban a gyerekekhez szól, ám a folytatás, a második rész megértése már némi gondot okoz: Valóban hosszabb életkor vár a szülőtisztelő gyermekre? Véleményem szerint a mondat második része a szülőkhöz szól. Ha te, szülő, nem tiszteled a saját apádat és anyádat, milyen példát mutatsz gyermekeidnek, hogyan várhatod el tőlük, hogy majdan, idős napjaidban ők gondoskodjanak rólad szeretettel? Egyszóval, a törvény pedagógiai célzatú tanítást őriz: a jó példa (idős szüleid iránti tisztelet) nevelő hatású lehet, hogy azután te magad is „hosszú életű légy a földön”… Ám az ötödik parancsolat szövege még így sem teljes! Az ige harmadik része a hosszú élet azon a földön valósul meg, „amelyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad”. Melyik az a föld, ahova Izrael népe a pusztai vándorlás során készült, s ahova 40 év múltán el is jutott? Természetesen Kánaán az, Izrael országa! Annak a népnek, amelyik nem tiszteli a múltját, nincs maradása a földön. Izrael tisztelje őseit, hogy „hosszú életű legyen” saját országában! Vagyis a törvény nem csupán a gyermekekhez, a szülőkhöz, de az egész néphez is szól, s éppen ezért került ez a törvény az első kőtáblára, az Isten és az ember (a nép) közti normák sorába.
 6. „Ne ölj!” — A kategorikus isteni parancs nem részletez semmit, hiszen örökérvényű törvény. Mózes azonban később részletesen kifejti, mi számít gyilkosságnak, mi legyen a vétlen gyilkos jogi helyzete, s hogy ne érvényesüljön a vérbosszú gyakorlata (ezért hozza létre a menedékvárosokat). A „köteles (önvédelmi) háború” során elkövetett öldöklés sem számított gyilkosságnak.
 7. „Ne légy házasságtörő!” — Ez a törvény eredetileg a férjezett nővel való kapcsolatot tiltotta, hiszen többnejűségben éltek. A keresztény bibliafordítások azonban szándékosan másra érti, s így ültetik át: „Ne paráználkodj!”
 8. „Ne lopj!” — Ugyancsak kategorikus törvény, amelynek részletes feltételeit, körülményeit Mózes törvénye pontosan meghatározta.
 9. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!” — Az ókori keleti, és különösen az ókori izraeli törvénykezés a tanúságtételen alapult. Két (legfeljebb három) megbízható tanú egybehangzó kijelentése alapján bárkit halálra lehetett ítélni. Kevéssé megbízható ember, például szerencsejátékos, nem lehetett hiteles tanú. S ha a tanúról kiderült, hogy hamisan szólt, vagy akárcsak az, hogy nem láthatta-hallhatta személyesen az eseményt, ő maga részesült abban a legsúlyosabb büntetésben, amire tanúságot vállalt.
 10. „Ne kívánd meg felebarátod házát! Ne kívánd meg felebarátod feleségét, sem szolgáját-szolgálóját, sem ökrét-szamarát, semmit, ami a felebarátodé! Korábban tisztáztuk már, hogy ez az ige a tulajdon tiszteletéről szól, s éppúgy biztosítéka a második táblán található egyéb parancsolatoknak, ahogyan az első ige előfeltétele az első táblán szereplő törvényeknek. Mózes V. könyvének szövege ettől némileg eltér: „Ne kívánd meg felebarátod feleségét! Ne vágyakozz felebarátod házára, mezejére, sem szolgájára-szolgálójára, sem ökrére-szamarára, semmire, ami a felebarátodé!” Noha a megkívánás és a vágyakozás (héberül tahmod és titave) rokon-értelmű szavak, a vagyon iránti vágyakozás tilalma mégis többletjelentéssel bír. A tizedik ige Mózes beszédében már az irigységet is komoly bűnnek minősíti.

Tudjuk, hogy a Tízparancsolat a két kőtáblán 5-5 elosztásban helyezkedett el. Ehhez a zsidó hagyományhoz tértek vissza a protestáns egyházak, a katolikus egyház azonban mindmáig megmaradt a 3-7 megosztás mellett. Az első két igét összevonták, hogy a pogány bálványimádás tilalma elsikkadjon. (Ennek klasszikus fordítása: „Ne készíts magadnak faragott képet!”) Ugyanakkor, hogy a tízes szám meglegyen, az utolsó igét kettévágták, ezzel a magántulajdon szentségét is magasabbra emelték. A szülőtisztelet törvénye náluk csupán azért került a második táblára, mert nem teljesen értették meg, s kizárólag a gyermekekre vonatkozó parancsolatként értelmezték.

MAGYAR ZSIDÓ HISTÓRIÁK

(Részletek Don Péter és Raj Tamás könyvéből)

A könnyű csipkelődéseket jól tűrte Karinthy, de írói hírére és
népszerűségére rendkívül hiú volt.
Röviddel azután, hogy házasságot kötött második feleségével, Böhm Arankával, bevásárolni ment egy üzletbe. Kiválasztotta a portékát, megtudakolta az árát, és odaszólt a kereskedőnek:
Tessék, itt a pénz, az árut küldje, kérem, haza.
Hová haza? kérdezte a boltos.
A lakásomra. Verpeléti út 2.
No de kihez, kérem? hangzott ismét a kérdés.
Karinthy kénytelen-kelletlen megadta magát:
Mondtam már, hozzám. Karinthy Frigyes író vagyok.
A boltos arca felderült. Hátrasietett az irodába a feleségéhez, és lelkendezve cipelte ki a boltba:
Nézd már, fiam, ki van itt? A Böhm Aranka férje…

 [intense_spacer height=”30″ clear=”both”]
Herman Lipót a Fészek klubban összekerült egy amerikai újság segédszerkesztőjével, aki lapja számára karikaturistát keresett. A pesti piktorokat az első világháborút követő nehéz esztendőkben (az 1920-as évek elején) igencsak izgatta a korlátlan lehetőség, kérdezgettek, érdeklődtek, de nehezen álltak kötélnek.

És mik lennének a kilátásaim, ha kimennék Amerikába? tapogatózott Herman. Ha öt éven át napi nyolc-tíz órát szorgalmasan dolgozik — felelte a szerkesztő , annyi pénzt tehet félre, hogy hazaérkezése után egész nap a kávéházban ülhet, és csak akkor dolgozik, ha kedve van hozzá.
Nézze, uram, válaszolt a festő, én most is egész nap a kávéházban ülök, és csak akkor dolgozom, ha kedvem van hozzá. Miért menjek ki Amerikába? Hogy öt évig gürcöljek?
És itthon maradt.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Nem vagyok sehogy se megelégedve ezzel a gyerekkel! zsörtölődött Kabos Gyula a feleségével. Nem tanul, az utolsók között van az osztályban, a végén megbukik.
Kabosné védelmébe vette a gyereket. Hogy az év elején két hetet mulasztott, hogy rosszul eszik, vérszegény – ahogy már anyák fiaikat védeni szokták. Férje háta mögött azonban előszedte a gyereket. Szeretettel korholta, kihallgatta, ellenőrizte, készíti-e a feladatait, olyannyira, hogy a Kabos gyerek félévkor már második volt az osztályban.
Második, második… dohogott újra a művész. Miért második? Miért nem az első? Ez már igazán nem nagy dolog. Ennyi örömet megszerezhetne az apjának…
A fiú összeszedte magát, és év végén boldogan lobogtatta a bizonyítványát:
Apa! Osztályelső lettem!
Kabosné diadalmas örömmel állt a gyerek mellett, és megdöbbenve látta, hogy a férje arca elkomorodik.
Mi van veled? kérdezte az asszony. Ezzel sem vagy megelégedve?
Kabos vakargatta orrát-száját, mint a színpadon, mikor valami nem tetszik neki. Aztán fanyalogva megszólalt:
Szép kis osztály lehet az, fiam, ahol te vagy az első…

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Mikszáth Kálmán írói jubileuma alkalmából megszólította valaki Kiss Józsefet, a költőt.
Mester, Mester, nem jól csinálták tavaly a maga jubileumát! Lássa, Mikszáthnak visszavásárolták még az ősi birtokait is…
Az más válaszolt ingerülten Kiss József. Az én ősi birtokom a koldusbot volt. Isten ments, hogy valaha is visszavásárolják.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Szirmai Imre, a bonviván, Blaha Lujza partnere a Népszínházban, akit későbbi éveiben az “örökifjú” jelzővel ajándékozott meg a pesti közvélemény, módfelett zsugori ember volt.
Egyszer a Fészek vendéglőjében mákos metéltet rendelt.
Én is kérek egy metélt tésztát, kapcsolódott a rendelésbe az öreg Latabár (Kálmán és Árpád édesapja), de mák nélkül.
Mire Szirmai a pincér után rikkantott:
Kérem a Latabár úr mákját is…
Ez a csatakiáltás azóta szállóige lett a pesti művészkörökben.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Ha megjött az évad vége, a Nemzeti Színház kapuja megnyílt a tehetséges vidéki színészek előtt. Így vendégszerepelt az ország első színházában, egy nevezetes június 10-én Sebestyén Géza, és 11-én Klenovits György.
Sebestyén Gézát az előadáson kedves meglepetés érte: babérkoszorút nyújtottak át neki a színpadon egy levél kíséretében. A levél tartalma ez volt:
Kedves Gézám, szívből kívánom, hogy mai vendégszereplésed a Nemzetihez való szerződtetéseddel végződjék.
Szerető barátod,
Rózsahegyi Kálmán
Ui. A koszorút hagyd a portásnál, mert holnap este a Klenovits Gyuri kapja”.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Az első úgynevezett zsidó törvény után egy Magyar Színházbeli bemutató alkalmával melegen gratulált Csortos Gyulának egy olyan ismerőse, akit ez a törvény közelről érintett.
Maga nekem ne gratuláljon — felelte haragosan Csortos. – Szégyellje magát, hogy olyan színházba jár, ahol nem engedik játszani Törzs Jenőt.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Alpár Gitta, a világhírű díva, az operaszínpadok csillaga, Dubarry szerepéért ezer pengő napi fellépti díjat kért. Végül hatszázban állapodott meg, de biztosítékot kért, hogy fellépti díját pontosan meg is kapja.
Sebestyén Géza, az igazgató, igyekezett megpuhítani az aggodalmaskodó primadonnát.
– Nézd, édes Gittám, hatszáz pengő gyönyörű fellépti díj, még akkor is, ha esetleg nem kapod meg…

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Kolozsvárott egyszer Salamon Bélát ebédre hívták meg. Leves után kedvenc ételét hozták, a paprikás csirkét, kedve szerint elkészítve. Salamon ki nem fogyott a dicséretből, ami a háziasszonyt örömmel töltötte el. De azért szerényen jegyezte meg.
Oh, maga csak udvariasságból dicsér.
Miért? Szóltam a levesnél?…

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Karinthy Frigyes másodszor is megnősült és miután ebből a házasságából is született gyermeke, egy kissé komplikálódott a családi leltár. Most már háromféle gyerek volt a családban, mert Karinthynak is, meg a feleségének is volt egy-egy gyermeke első házasságából.
Egyszer a gyerekek összeverekedtek. Karinthy éppen dolgozott, és az asszonyra bízta a bíráskodást. Így:
Aranka kérem, a maga gyereke meg az én gyerekem veri a mi gyerekünket!

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Miután Heltai Jenő nem kérhetett szabadalmat szellemes mondásaira, sűrűn érte az a szerencse, hogy ötleteivel a mások neve alatt találkozott.
Naftalin című darabjának egyik próbájára magával vitte a Vígszínházba fiatal írótársát, és amikor a színpadon Hegedűs ajkán elhangzott egy elmés és kacagtató vicc, az ifjú titán felsóhajtott:
De kár, hogy ez a mondás nem nekem jutott eszembe!
Heltai megvigasztalta:
Legyen nyugodt, fiatal barátom, fog ez a mondás még magának is eszébe jutni!

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Molnár Ferenc hajdan Karlsbadban, a mai Karlovy-Varyban töltötte szokásos nyári kúráját, amikor egyik este a szálloda előtt megszólította őt egy letört pesti lóversenyjátékos. Bemutatkozott és segélyt kért az írótól, hogy hazautazhasson.
Molnár egy koronát csúsztatott az alkalmi koldus kezébe, aki nem éppen elragadtatva hintáztatta kezében a pénzdarabot.
A világhírű Molnár csak egy koronát ad a szegény Weisznek? kérdezte csalódott hangon.
Maga téved ( felelte a mindig szellemes író. Ezt a koronát nem a világhírű Molnár adta, hanem a leégett Weisz kapta.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]

Amikor a náci csapatok megszállták Magyarországot, számos más művésszel együtt Salamon Bélát is elfogták, és elhurcolták a Svábhegyre, a magyar Gestapóhoz.
A közkedvelt Béla bácsi egy kapitány elé került, és először is elkezdődött a személyi adatok felvétele.
Neve?
Salamon Béla.
Foglalkozása?
Színész.
Kora?
Salamon Béla nagyot sóhajtott.
Hatvan leszek felelte aztán, és sajátosan kedves félszegséggel, tragikomikus fintorral, jellegzetes hangsúllyal, szelíden hozzátette:
Kapitány úr… Gondolja, hogy leszek…?
A kapitány ember volt. Hazaengedte Béla bácsit.

[intense_spacer height=”30″ clear=”both”]


Az igazi Trebitsch

Sanghajban járva külföldi politikusok előszeretettel keresik fel a zsinagógát, amely ma felújítva, egy tárlatnak otthont adva tudósít az egykori zsidó menekültek betelepüléséről, a sanghaji “kolónia” átmeneti létezésének körülményeiről. Kik, mikortól és mért éppen e kikötővárosban kerestek időszaki menedéket, hogy azután régi, vagy új hazájukba (vissza)térjenek? Vámos Péter sinológus jegyzete.

A múlt század harmincas éveiben Sanghajban olyan “figurák” is békében élhettek, mint például Trebitsch Lincoln, az “igazi Trebitsch”. (Eredetileg ugyan az Ignác nevet kapta, amelyhez később még “egy” Timotheus is társult.) Pakson született 1879-ben, ortodox zsidó szülők második fiaként. Eseménydús élete folyamán volt keresztény misszionárius Kanadában, anglikán presbiter Kentben, liberális képviselő a brit parlamentben, kettős ügynök Bulgáriában, német kém mindkét világháborúban, hadurak tanácsadója Pekingben, aki megfordult Ceylonban is, de élete utolsó szakaszát buddhista szerzetesként Csao Kung néven élte le Sanghajban, ahol máig nem tisztázott körülmények között halt meg 1943-ban. A nemzetközi hírű szélhámos egyike volt a világ egyik legnagyobb kikötőjében négymillió ázsiai között élő százezernyi európai kalandornak, menedéket keresőnek

 • Gide of Budapest Dohány utcai zsinagóga
 • Gide of Budapest Zsidó élet
 • Gide of Budapest Zsinagóga
 • Guide of Budapest-Dohány-utcai zsinagóga
 • Gide of Budapest kóser ételek
 • Gide of Budapest kóser ételek
 • Gide of Budapest kóser ételek

Guide Of Budapest

Tekintsd meg további program ajánlataimat is!

 • Guide of Budapest-Halász-Bástya
  3 és fél órás utunk során a magyar főváros legszebb, legismertebb nevezetességeit keressük fel,
  Városnézés
 • Guide of budapest-retro-budapest
  Budapest a múltjában él: ma is őrzi középkori részleteit, gyönyörűséges épületei, terei, egész karaktere,...
  Budapest retro
 • Guide of Budapest-Dohány-utcai zsinagóga
  A zsidó Budapest története a folyamatos építés és rombolás jegyében zajlott az egész történelem...
  A Zsidó Budapest
 • Guide of budapest-gasztronómia
  Megismerjük a híres magyar gasztronómiát, történetét, kiemelkedő alakjait, híres-neves hozzávalóit és azok történetét, néhány...
  Gasztronómia
 • Guide of Budapest kultúra művészet
  Magyarország komoly rangot ért el a világ zenetörténetében. Bár a történelem rendre megakadályozta a...
  Kultúra
 • Guide of Budapest-Széchenyi-Fürdő
  Tematikus séta Budapest fürdővárosi története körül, amelynek során bekukkantunk a középkori török hamamok világába,...
  Budapest fürdői
 • Guide of Budapest-Sisi- Erzsébet-Magyar-királynő-festmény
  Erzsébet császárné és magyar királyné, I. Ferenc József császár és magyar király felesége. II. Miksa...
  Sisi Királyné
 • Guide of Budapest-Hungary Parlament
  Miért nem emeljük az esemény fényét? Miután megtekintetted a csodás Budapest legszebb látnivalóit, meghallgattad...
  Különleges ajánlataim
 • Guide of Budapest Grassalkovich Kastély Gödöllő
  Egy séta privát guide-dal Szentendrén.A turista csapásoktól távol találjuk meg a Dunakanyar ékkövének titkait. Jártál...
  Budapest környéke
 • Guide of Budapest Bódvalenke
  Gyerekek zenélnek, gitáron és vizes kannán, asszonyok főznek és énekelnek. Egyedülálló élmény Bódvalenkén, Borsod...
  Cigány kultúra – értelmezzük újra!
No Comments

Post A Comment

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

Facebook

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN (GDPR)


TARTALOMJEGYZÉKBEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. Társaságunk IT szolgáltatója
2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
III. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
1. Általános tájékoztatás a sütikről
2. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, webjelzőkről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról
3. Adatkezelés
4. A személyes adatok továbbítása
IV. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
1. A tájékoztatás joga, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásának joga és a törlés joga
2. Jogérvényesítési lehetőségek

BEVEZETÉS


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A jelen tájékoztató az https://www.guideofbudapest.hu honlapon keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozik.
Jelen szabályzat fő célja, hogy rögzítse a Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a szervezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját, illetve tájékoztatást nyújtson az általa végzett adatkezelésről. Jelen Szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy a Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén biztosított legyen minden egyén számára jogainak és törvényes érdekeinek védelme. Az Adatkezelő Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyúttal jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a https://www.guideofbudapest.hu honlapon.


I. FEJEZET AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
 • Cégnév: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Cégjegyzékszám: 01-06-756402
 • Adószám: 21552021-1-43
 • Képviselő: Kleyer Éva
 • Telefonszám: +36/30 962-8656
 • E-mail cím: ekleyer@gmail.com
 • Honlap: https://www.guideofbudapest.hu
 • (a továbbiakban: Társaság)


II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
 • Cégnév: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Adószám: 21552021-1-43
 • Képviselő: Kleyer Éva
 • Adatkezelő: Kleyer Viktória

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Ezen szolgáltatók:
Magyar Posta

III. FEJEZET LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL


1. Általános tájékoztatás a sütikről
1.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütik konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét.
1.2. A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni.
1.3. A sütik fajtái:
1.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
1.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
1.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.
2. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, webjelzőkről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról
2.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja (https://www.guideofbudapest.hu) a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
 • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.
2.2. A honlapon alkalmazott sütik
2.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék weboldalunkat, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.
2.2.2. Webjelzők
A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.
2.2.3 Webelemzés
A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

- Google Analytics: A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/.

- Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb): A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

- Xing: Minden alkalommal, amikor olyan online szolgáltatásunkat veszi igénybe, amely a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország, Xing hálózatát használja, kapcsolat létesül a Xing szerverekkel. Amennyire tudjuk, személyes adatok tárolására nem kerül sor. Konkrétan, a Xing nem tárolja az IP címeket, vagy értékeli ki a felhasználói tevékenységeket. További információkért olvassa el a Xing adatvédelmi irányelveit: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

- YouTube: A YouTube-ot a Google cég, vagyis a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, működteti. Amikor valamelyik, YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét közvetlenül összekapcsolja a felhasználó profiljával. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi irányelveinél: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

- Twitter: A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.

- LinkedIn: A Linkedlin hálózat működtetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Minden olyan alkalommal, amikor a LinkedIn funkciókat tartalmazó online szolgáltatásaink valamelyikét használja, kapcsolat létesül a LinkedIn szerverekkel. A LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásainkat használja. Amikor a LinkedIn programnál rákattint az „Ajánlás” gombra, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, az online szolgáltatásaink használata összekapcsolható Önnel és a felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a LinkedIn általi felhasználásukról. A további információkat lásd a LinkedIn adatvédelmi irányelveinél: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

- Hotjar: A felhasználói élmény javítása érdekében az online szolgáltatásaink egy része a Hotjar szoftvert használja (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Málta, Európa). A Hotjar lehetővé teszi a felhasználói tevékenységek (egérmozgás, kattintások, görgetés) mérését és kiértékelését. Erre a célra a Hotjar sütiket telepít a felhasználó eszközére, és tárolni tudja a felhasznál adatait, pl. böngésző információk, operációs rendszer, a weboldalon eltöltött idő stb. A Hotjar általi adatfeldolgozásra vonatkozó további információkat lásd: www.hotjar.com/privacy.

- Siteimprove: A Siteimprove Analytics, a Siteimprove A/S (Sankt AnnæPlads 28, 1250 Copenhagen, Dánia) cég webelemző szolgáltatása, sütiket, vagyis a számítógépen tárolt adatcsomagokat használ, és kielemzi az online szolgáltatásaink használatát. Az online szolgáltatásainkra vonatkozó információkat (a felhasználó titkosított IP címét is beleértve) a sütik segítségével összegyűjtik, a Dániában található Siteimprove szerverhez továbbítják, és ott tárolják. Ezeket az információkat a Siteimprove az online szolgáltatások használatának kiértékelésére és jelentések összeállítására használja. A Siteimprove ezeket az információkat nem adja át harmadik feleknek. A Siteimprove az adatok összegyűjtését és feldolgozását a német adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi. A felhasználó a böngésző szoftver megfelelő beállításának kiválasztásával megakadályozhatja a sütik telepítését. Ilyen esetben az online szolgáltatások nem minden funkciója lesz hiánytalanul elérhető a felhasználó számára. A további információkat lásd a Siteimprove adatvédelmi irányelveinél: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

3. Adatkezelés
Alapelvként az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az ismertetett célokra dolgozzuk fel és használjuk fel. Ezek közé a következők tartoznak:
3.1. Tájékoztató anyagok megrendelése
Ha Ön tájékoztató anyagokat rendel tőlünk, az Ön által megadott személyes információkat kizárólag az Ön megrendelésének feldolgozásához használjuk fel. A megrendelések teljesítéséhez harmadik felek szolgáltatásait is igénybe vehetjük, akiknek kizárólag az Ön megrendelésének teljesítése céljából átadhatjuk az Ön adatait. Más célokra kizárólag akkor használhatjuk fel az Ön által átadott személyes adatokat, ha ahhoz
Ön a hozzájárulását adja.
 • Adatkezelés célja: Tájékoztató anyagok megküldése.
 • Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás.
 • Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám.
 • Adatkezelés időtartama: Tájékoztató anyag megküldését követő 1 év.

4. A személyes adatok továbbítása
Az Ön által kért interakció jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés feladás, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (pl. csomagküldő cégek, bankok stb.). Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.
4.1. Adattovábbítás harmadik felekhez Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. szállítmányozók). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása.
4.2. Jogok és a tulajdon védelme: Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelő, a szállítók, ügyfelek, vagy harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében. Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják.
Az Ön személyes adatait a következő célból továbbítjuk: a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása, biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése, az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

IV. FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL


1. A tájékoztatás joga, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásának joga és a törlés joga
Önnek jogában áll, hogy írásban tájékoztatást kérjen az általunk tárolt személyes adatairól. Ezenfelül, a személyes adatai felhasználásához kapcsolódóan, Önnek jogában áll a helyesbítést, törlést, megszüntetést, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, illetve jogában áll, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatósághoz. Kérjük, hogy az ilyen kéréseket, minden egyéb kérdéssel együtt, írásban juttassa el hozzánk az I. fejezetben megadott címünkre.
2. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő tájékoztatta az érintetteket, hogy jogaik megsértése esetén:
- Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak: a kérelmet megvizsgálják, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják;
- Bírósághoz fordulhatnak: a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja; a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek:
 • eljáró hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • tel.: +36 (1) 391-1400
 • honlap: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. május 25.


  Bezár

 

PRIVACY POLICY (GDPR)


TABLE OF CONTENTS


INTRODUCTION
CHAPTER I - NAME OF THE DATA CONTROLLER
CHAPTER II - NAMES OF THE DATA PROCESSORS
 1. The IT Service Provider of our company
 2. Postal services, delivery, dispatch of parcels
CHAPTER III - PROCESSING OF VISITORS’ DATA ON THE WEBSITE OF THE COMPANY - GUIDANCE ON THE APPLICATION OF COOKIES
 1. General information on cookies
 2. Guidance on the cookies, web beacons applied on the web site of the Company and data generated during the visit
 3. Data processing
 4. Transfer of personal data
CHAPTER IV - GUIDANCE ON THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
 1. The right to be informed, the right of revocation of consent to data processing and the right of erasure
 2. Opportunities for enforcement of rights


INTRODUCTION


REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: Regulation) requires that in line with the principle of transparency, controllers shall provide information and communication relating to processing of personal data in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, furthermore, that the controllers shall facilitate the exercise of data subject rights. Act CXII of 2011 on Informational self-determination and freedom of information also prescribes the obligation of providing information to the data subject in advance. We comply with this statutory obligation by the provision of the guidance below. This guidance applies to data control performed through the web site of https://www.guideofbudapest.hu/. The main purpose of these rules is to define the data protection and data processing principles applied by Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság. and the data protection and data processing policy of the organization, as well as to provide information on the data control activities performed by it. The purpose of these rules is also to guarantee that in every field of the services provided by Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság the protection of the rights and legitimate interests of every individual is ensured. As the Data Controller, Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság reserves the right to modify unilaterally its data protection policy and simultaneously the contents of these rules, if the services provided by it are modified, furthermore, in accordance with the currently applicable legal requirements. The Data Controller will notify the data subjects on any change in these Rules simultaneously with the implementation of the change, on the website of https://www.guideofbudapest.hu/

CHAPTER I
NAME OF THE DATA CONTROLLER


 • The entity issuing this guidance, which is also the Data Controller is:
 • Company name: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság.
 • Registered office: HUNGARY 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Registration number: 01-06-756402
 • Tax number: 21552021-1-43
 • Representative: Kleyer Éva
 • Telephone number: +36 / 30 962-8656
 • E-mail: ekleyer@gmail.com
 • Web Site: www.guideofbudapest.hu
 • (hereinafter: Company)

CHAPTER II
NAMES OF THE PROCESSORS


“Processor” means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller; (Regulation Article 4 (8)). The prior approval of the data subject is not required for using the services of a processor, but he must be informed. Accordingly, we provide the following information:
 1. The IT Service Provider of our Company
Our Company does not use the services of processors for the maintenance and management of its website, it provides the IT services (storage space provision) itself, and in that framework – for the term of our contract concluded with him - manages the personal data provided on the website, the activity performed by it is the storage of personal data on the server.
 • The name of this processor is the following:
 • Company name: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság
 • Registered office: HUNGARY 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Tax number: 21552021-1-43
 • Representative: Kleyer Éva
 • Data controller: Kleyer Viktória
 1. Postal services, delivery, dispatch of parcels
These data processors will receive from our Company the personal data necessary for the delivery of the ordered goods (name, address, telephone number of the data subject), and they will deliver the goods by using these data.
These service providers are: Hungarian Post

CHAPTER III
PROCESSING OF VISITORS’ DATA ON THE WEBSITE OF THE COMPANY - GUIDANCE ON THE APPLICATION OF COOKIES


 1. General information on cookies
1.1. A cookie is a data which is sent by the visited website to the browser of the visitor (in the form of a variable name – value), so that it should store it and later on the same website is able to load its content. Cookies are small data packages containing configuration settings that facilitate making online services more user-friendly, efficient and secure. 1.2. The essence of a cookie is that by their very nature, website services need to designate a user (e.g. that he has visited the website) and to be able to handle that user accordingly later on. 1.3. Types of cookies: 1.3.1. Technically essential session cookies: those without which the website simply could not function, these are necessary for the identification of the users, e.g. for his handling, whether he has visited the website, what he has put in the basket, etc. This typically means the storage of a session ID, the rest of the data are stored on the server, since it is more secure that way. It also has security implications, if the cookie value of the session has not been generated properly, then there is the danger of a session hijacking attack, therefore it is absolutely necessary to generate these values properly. According to other terminologies, every cookie is called a session cookie that gets deleted when leaving the browser (one session is the use of the browser, from start until exit). 1.3.2. Cookies facilitating use: this is the customary name of those cookies that memorize the choices of the user, for example, in what way the user wants to view the site. This kind of cookies essentially mean the setting data stored in the cookie. 1.3.3. Cookies ensuring performance: although these are not really related to "performance", this is the usual name of those cookies that collect information on the behaviour of the user within the visited website, the time spent there, his clicks. These are typically applications of third parties (e.g. Google Analytics, AdWords, or Yandex.ru cookies). These are capable of profiling the visitors. The proper setting of data protection of the browser or of the mobile devices enables you to receive notifications whenever cookies are sent to your device, that way you can decide on a case-by-case basis whether to allow or disallow the use of the cookies. In addition, you can prevent the acceptance of cookies in certain cases only or as a default setting, and you can activate the automatic deletion of the cookies every time your browser gets closed. However, you should always bear in mind that if you deactivate cookies, certain functions of online services will not be fully available.
 1. Guidance on the cookies, web beacons applied on the web site of the Company and data generated during the visit
2.1. The following scope of data is managed during your visit: When using the website of our Company (https://www.guideofbudapest.hu/), we may record and process the following data about the visitor and the device used by him for browsing:
 • the IP address used by the visitor,
 • the type of the browser,
 • characteristics of the operating system of the device used for browsing (language setting),
 • the date and time of the visit,
 • functions or services of the visited (sub-)pages.
We will retain these data for a term not exceeding 90 days and we can use them primarily for the investigation of security breaches. 2.2. Cookies applied on the website 2.2.1. Session cookies that are technically absolutely necessary The purpose of data control: assurance of the proper operation of the website. These cookies are necessary for our visitors to be able to browse our web site, to use its functions seamlessly and fully, as well as the services available through our website. The term of data processing by these cookies only applies to the current visit of the visitor, when the session is over and after the closing of the browser this kind of cookies will be deleted from his computer automatically. Our on-line services typically use “session cookies”, which get deleted automatically when the browser gets closed. On occasion they also use "permanent cookies", which will remain on your device until they get expired or until you delete them manually. Permanent cookies enable us to recognize your browser upon your next visit. Guidance is provided on “third-party cookies”, i.e. the cookies of third-party service providers, such as Google Inc., among the data protection policies of the given service provider. 2.2.2. Web beacons In addition to cookies, we also use so-called web beacons (which we can also call page labels) for the analysis of visits to our website or newsletters. For example, our newsletters and HTML emails may contain web beacons that are capable of determining whether the given email message or the link sent in the message was opened. Such information facilitates the improvement of our email services and the adaptation of our contents to the needs of the users. When you delete the email message, you also delete the web beacon. Obviously, email messages with plain text do not contain web beacons. 2.2.3 Web analytics In order to keep optimizing our operations and accomplish utmost user-friendliness, some of our online services use the web analytics services and social plug-ins listed here. The type of data used for this purpose is exclusively non-personal data.
 • Google Analytics: The Google Analytics system of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA, uses cookies, i.e. text data packages stored on your computer, in order to analyze how you use our online services. Generally, the data collected by the cookie concerning your behaviour as a user will be forwarded to the Google server located in the US and stored on the server. If IP anonymization is activated for online services, then Google will truncate the IP address in member states of the European Union and the European Economic Area already. It is only in extraordinary cases that the entire IP address is forwarded to the Google server located in the US and is truncated there. Google uses this information under the commission of the operator of the online services, in order to analyze the use of online services by you, to compile reports on these activities, furthermore, to provide other services related to the use of online services and use of the Internet to the operator of the website. The IP address forwarded by your browser under Google Analytics will not be matched to other data in the possession of Google. You can prevent the saving of the cookies by the relevant setting of your browser software. However, in such a case you will not be able to use every function of the online services fully. The collection of the data generated by cookies and their use by Google can be prevented by downloading and installing the browser plug-in available on the following link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). You can find detailed information on conditions of use and roles of data protection on this link: www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/ /.
 • Facebook plug-ins („Share” button): The plug-ins of the company Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA can be recognized by the logo of Facebook or the "Share" button. To review Facebook plug-ins click here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. When you use our online services, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the servers of Facebook. That way, Facebook will receive information indicating that you are using online services with your IP address. When you click on the “Share” button of Facebook, while you are logged in your Facebook account, you can attach the contents of our online services to your Facebook profile. In that case Facebook is able to link the use of our online services with your user account. We would like to emphasize that as the provider of online services, we have no knowledge concerning the contents of the forwarded data and their use by Facebook. For further information please read the data protection policy of Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. If you do not intend to authorize Facebook to link the use of online services to your Facebook user account, please log out from your Facebook user account.
 • Xing: Every time when you use such online services that utilize the Xing network of XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany, a connection will be established with the Xing servers. As far as we know, no personal data get stored. Specifically, Xing will not store IP addresses or analyze user activities. For further information please read the data protection policy of Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • YouTube: YouTube is operated by the company Google, i.e. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. When you use any of our online services with a YouTube plug-in, then it will get connected to the servers of YouTube and the information related to the online service being used is forwarded to the servers of YouTube. If you are logged in your YouTube account, by this you enable YouTube to the connect your browsing activity directly with your user profile. You can prevent this by logging out from your YouTube account. Please refer to the data protection policy of YouTube for more information concerning the use of your data by YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 • Twitter: Twitter service is provided by the company Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. When you use the Twitter application and the „re-tweet” function, the online services being used by you will get connected with your twitter account and the rest of the users will also be notified on that. Simultaneously, data will be forwarded into the Twitter application. We would like to highlight that as the provider of online services we are not aware of the contents of the forwarded data and their use by Twitter. For more information please refer to the data protection policy of Twitter: http://twitter.com/privacy. The data privacy settings of your Twitter account can be changed, see: http://twitter.com/account/settings.
 • LinkedIn: The LinkedIn network is operated by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Each time you use any of our online services containing LinkedIn functions, a connection is established with the LinkedIn servers. LinkedIn will receive information indicating that you are using our online services with your IP address. When using the LinkedIn program, you click on the “Recommend” button while you are logged in your LinkedIn account, then the use of our online services can be connected to you and your user account. We would like to highlight that as the provider of online services we are not aware of the contents of the forwarded data and their use by LinkedIn. For more information please refer to the data protection policy of LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Hotjar: In an effort to improve user experience, some of our on-line services use Hotjar software (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar enables the tracking and evaluate of user activities (mouse movements, clicks, scrolling). For that purpose Hotjar installs its own cookies on the device of the user and is capable of storing the data of the user, e.g. browser information, operating system, time spent in the website, etc. For further information on data processing by Hotjar, please refer to: hotjar.com/privacy.
 • Siteimprove: Siteimprove Analytics is the web analytics service of Siteimprove A/S (Sankt AnnæPlads 28, 1250 Copenhagen, Denmark), which uses cookies, i.e. data packages stored on the computer, and analyses the use of our on-line services. Using the cookies, they collect information about our on-line services (including the encrypted IP address of the user), forward it to the Siteimprove server located in Denmark and store it there. Siteimprove uses this information for evaluating the use of on-line services and for compiling reports. Siteimprove does not forward this information to third parties. Siteimprove collects and processes the data according to the German data privacy requirements. The user may prevent the installation of the cookies by selecting the appropriate setting of the browser software. In such cases not every function of the on-line services will be fully available to the user. For more information please refer to the data protection policy of Siteimprove:https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/
 1. Data processing
As a basic principle, we will process and utilize the personal data provided by you exclusively for the purposes presented. These include the following: 3.1. Ordering informative materials If you order informative materials from us, we will use the personal information provided by you exclusively for the processing of your order. We may use the services of third parties for the fulfillment of orders, and we may forward your data to these parties only in order to fulfill your order. We can only use the personal data provided by you for any other purpose if you have consented to such use. The purpose of data processing: Dispatch of informative materials. Legal basis for data control: Your voluntary consent. Scope of controlled data: Name, email address, telephone number. Term of data control: 1 year following the delivery of the informative material.
 1. Transfer of personal data
Depending on the type of the interaction requested by you (e.g. call-back, placement of an order, request for service, request for information, etc.) your data may be delivered to third parties involved in the fulfillment of the order (e.g. mail order companies, banks, etc.). In addition, we may be requested to transfer these data in order to fulfill legal requirements or implement rights and agreements. 4.1. Onward transfer We use third-party service providers for the fulfillment of certain orders and for the provision of certain services (e.g. forwarders). The service providers are allowed to use and transfer the data collected and processed by us, exclusively for the purpose of fulfilling the orders given by us. 4.2. Protection of rights and property: If we have reason to suppose that the rights and property of the Data Controller, the suppliers, customers or third parties have been or may be damaged, then we can use your personal data or disclose them in order to protect these rights and/or properties. In addition, we reserve the right to disclose your data if we are required to do so by laws or by competent authorities. We transfer your personal data for the following purposes:
 • implementation of or compliance with laws, statutes, orders or obligatory instructions issued by public authorities,
 • detection and prevention of security threats, fraud or other crimes,
 • protection and/or implementation of the rights and property of Data Controllers or third parties,
 • protection of the rights and personal safety of our own employees and the employees of third parties.


CHAPTER IV
ON THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT


 1. The right to be informed, the right of revocation of consent to data processing and the right of erasure
You are entitled to request information in writing about your personal data stored by us. In addition, concerning the use of your personal data, you are entitled to request rectification, erasure, termination or restriction of data processing, and you are also entitled to submit complaints to the data protection authority. Please send such requests, with all other questions, in writing to us, to our address provided in Chapter I.
 1. Opportunities for enforcement of rights
The Data Controller has informed the data subjects that if their rights were violated:
 • They may refer the matter to the Data Controllers: the request will be investigated and the applicant will be notified on the results of the investigation in writing;
 • They may refer the matter to court: litigation may be started at a tribunal having jurisdiction for the location or place of residence of the data subject, as the data subject chooses, the court will give priority to the procedure.
 • Complaints may be submitted to the supervisory authority:
 • competent authority: National Authority for Data Protection and Freedom of Information
 • address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • tel.: +36 (1) 391-1400
 • web site: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Done: Budapest, 25 May 2018
Kelt: Budapest, 2018. május 25.

  Close