Top 10 látnivaló Budapesten

Parlament

Budapest büszkesége a magyar Parlament

A Kossuth tér három majdnem Parlament épülettel is büszkélkedhet? A mai Néprajzi múzeum, eredetileg Kúria épület és a Földművelésügyi Minisztérium is az ország háza lehetett volna. 19 pályázat érkezett megmérettetésre és a felelős bizottság úgy döntött, hogy az első három díjazott művet megépítik a leendő kormányzati központ részeként.  S lám, ma három pompás épület alkot harmonikus egységet, mint a hatalmi központ jelképe a Kossuth téren.

Az építkezés 17 éve folyamán átlagban napi ezer ember dolgozott az építkezésen, 40 millió téglát használtak fel, fél millió  értékes kővel és közel 40 kilogramm arannyal díszítették az épület belsejét.

Steindl Imre, a zseniális építész 17 évi megfeszített munkája eredményét már nem láthatta, néhány héttel a végleges befejezés előtt meghalt.

Az épület lépcsőházainak hossza, ha egymás mellé tennénk, több mint húsz kilométert tenne ki.

A Parlament épületében kora legmodernebb fűtési és légkondicionáló rendszere működött. Steindl Imre távfűtést álmodott a Parlament épületébe, a fűtőház ma is megtalálható a Balassi Bálint utca egyik első épületében és létezik az alagút is, amelyen keresztül a meleg levegő elérte az üléstermeket és az Országház egyéb termeit. A nyári melegben jégtömböket szállítottak a pincében található kőmedencékbe, innen szállt föl a hűs levegő a dupla fal kéményszerű hasadékán keresztül az üléstermekbe.

Ma is működik még néhány szecessziós felvonó az épületben, amelyek szintén Steindl Imre keze munkáját dicsérik.

Mit jelképez a bűvös 96-os szám?  Mind a kupola 96 méteres külső magassága, mind a főlépcső 96 foka a Millennium évére, 1896-ra emlékeztet.

Az épület felújítása már elkészülte után húsz évvel megkezdődött, a háborús sérülések javításával folytatódott, de a  legutolsó nagy és alapos felújítás csak 2013 december 20-án fejeződött be.

Az ülésteremben mindig is tiltott volt a füstölés, ám  régen a képviselők dohányozhattak a folyosókon. A drága szivarokat sokáig lehetett élvezni, ám néha be kellett sietni a terembe egy fontos felszólalás, vagy esetleg szavazás miatt. Ilyenkor bizony nem nyomták el havannáikat. A folyosón elegáns, számozott szivartartók gondoskodtak arról, hogy a képviselő urak visszatérve is biztosan megleljék szivarjaikat.

Tudtad, mit mondott Illyés Gyula az Országház épületéről? „Gótikus templomba oltott török gőzfürdő”. Te is így gondolod?

Nos, én nem, de gyere velem, megmutatom, én miért szeretem!

Lánchíd

Ami az Eiffel torony Párizsnak, a Szabadság szobor New York számára, azt jelenti a Lánchíd Budapestnek.

A négy oroszlán a Lánchíd két partján az erőt, a büszkeséget, a fennköltséget szimbolizálja. A szobrok készítője, Marschalkó János alaposan tanulmányozta az oroszlán anatómiáját, pedig akkoriban még nem volt Pesten állatkert, a pesti nép nem sok oroszlánt láthatott eladdig. Azt az anekdotát mesélik, hogy a büszke szobrász könnyelműen kijelentette, hogy amennyiben valaki hibát fedez fel az oroszlánokon, nyomban beugrik a Dunába. Nos, állítólag valaki hiányolta az oroszlánok nyelvét, ám Marschalkó bebizonyította, hogy azok bizony ott vannak a helyükön, nem is kicsik! Mert bizony, ha az anyósnak lenne ekkora nyelve, megnézhetnénk magunkat!
Gróf Széchenyi István, akitől a Lánchíd nevét nyerte, az ötletadó és a terv kivitelezésének motorja is volt. Vele esett meg, hogy 1820-ban nem tudott átjutni  a zajló Dunán, hogy részt vegyen édesapja temetésén. Elhatározta, hogy véget vet ennek az áldatlan állapotnak, hogy a hosszú téli időszakban megszűnik az átkelési lehetőség a folyó két partja között. Egyesületet alapított, amelybe meghívta kora mágnásait, bankárokat, prominens embereket. Gyűjtésbe kezdtek. Széchenyi angliai útján két híd ragadta meg a figyelmét, az egyik a Hammershmith híd, amely az első függőhíd volt a Temze felett és a kicsiny Marlow híd. Mindkettőt Thierny Clark tervezte, így Széchenyi megkereste a neves építészt a Duna fölött létesítendő híd ötletével. Clark elvállalta a megbízást, ám az építkezést már nem óhajtotta maga vezetni, így fiatalabb kollégáját ajánlotta maga helyett, Adam Clarkot. Csak névrokonok voltak. Adam Clark letelepedett Magyarországon, megnősült, utódai között a mai napig van építész!
A Lánchídra egy avatott szakember vigyáz, ő a Hídmester. Naponta kétszer végigsétál a hídon, ellenőrzi a lánckamrák pumpáit, nehogy elöntse az aknát a Duna vize és elrozsdálljék a lánc, amin függ a hídszerkezet. Mai hídmesterünk édesapjától örökölte állását, sőt, már a nagyapja is ezt a fontos pozíciót töltötte be.
A Lánchidat a második világháborúban sikeresen felrobbantották a németek, de korábban is veszélyben forgott már; a szabadságharc idején Hentzi, az osztrák csapatok vezére meg akarta semmisíteni, amikor visszavonult csapataival Budára. Maga Clark Ádám mentette meg a hidat, nem javította meg a rakoncátlankodó pumpát, így az aláaknázott lánckamrában nem robbant a töltet.

Van még mesém, mikor indulunk?

A Királyi Palota, a budai Vár

„A Várban lakni világnézet”- mondta Márai Sándor.

1243-ben, ahogy elmúlt a tatár veszedelem, IV.Béla király és családja visszatért Dalmáciából. A király az új rezidenciáját a Duna partján magasodó dombra, Budára költöztette, az újonnan épült gótikus palotába. Körben védmű épült, bástyák, kapuk, templomok, város települt az északi részre, piaccal. A Palota sokszor átépült, a török harcokban majdnem teljesen elpusztult, így Mária Terézia elrendelte egy méltó palota-együttes építését. A mai Palota nagy része ekkor épült, Ferenc József a nyugati szárnyat építtette hozzá, Hauszmann Alajos tervei szerint. A két háború között Horthy kormányzó rezidenciája, családjának lakhelye volt a palota, ám a kertjét akkor is látogathatta a nagyérdemű.
A második világháború szörnyű károkat okozott az épületállományban, ám nem lett volna reménytelen a korhű helyreállítás. Szerencsére az ötvenes évek nagyra törő kommunista tervei nem valósultak meg, – talán a pénztelenségnek is vannak néha előnyei! Csak a hatvanas években kezdődött a rekonstrukció, előbb alapos pusztítással, majd a megkímélt épületrészek lecsupaszításával és átformálásával. Ha ma közénk toppanna egy honfitársunk 1896-ból, igencsak elcsudálkozna a királyi palota kinézetén.
A hetvenes évek óta a Palota ad otthont a Nemzeti Galériának, a Széchenyi Könyvtárnak és a Budapesti Történeti Múzeumnak.
A Palota területe rég óta ad helyet nagy rendezvényeknek. Alig  múlik el hétvége valamilyen fesztivál nélkül, kóstolhattunk itt nemes borokat az ország minden tájáról, pálinkát kis kézműves főzdéktől, sört és csokoládét. De mindenki járt már az augusztus 20-i hagyományőrző forgatagban, amikor népviseletbe öltözött fiúk és lányok parádéznak a két fellépés között, régi mesterségek tudói osztják meg titkaikkal a vásári forgataggal, akik persze magukkal vihetik nem csak az élményt, de a portékát is.
Tudta Ön, hogy nekünk is van egy Habsburg-kriptánk? A Nemzeti Múzeum egyik terméből nyílik a lejárat, ahol  József nádor, felesége, Anasztázia és korán meghalt gyermekeik síremléke található itt.
Van még rengeteg mesélnivalóm. Mikor indulunk?

Operaház

A Magyar Állami Operaház Budapest kicsiny ékszerdoboza, a márványban és freskóban elbeszélt komolyzene.

A tizenkilencedik század második felének robbanásszerű népességnövekedése és a tudatos polgárosodás, valamint a magas kultúra iránti igény felvetette egy saját opera építésének ötletét. A már építés alatt álló Sugár út elején jelölték ki az épület helyét.
Az Operaház építkezése több mint két millió arany forintba került, amelynek nagy részét Ferenc József adományozta, talán azért, hogy enyhítsen a magyarok Szabadságharc utáni megtorlások miatti utálatán. Mind hiába, a Király soha nem nyerte el azt a szeretet, amit Erzsébet királyné iránt táplált a nép. Igaz, őfelsége sem mutatott nagy lelkesedét sem az épület, sem az építész iránt. „Nagyon szép, nagyon tetszik.” – ennyit vetett oda Ybl Miklósnak, a kor építész zsenijének, ami, valljuk be, nem túl lelkes vélemény Európa egyik legszerethetőbb operaházáról.  Állítólag a bécsi Operaház tervezője, a hasonlóan soványka császári fogadtatás miatt kétségbeesésében öngyilkosságot követett el.
Erzsébet királyné azonban lelkes híve volt az operának, nem csak a muzsika és a színpadi rendezés vonzotta, fürdött a népszerűségben és a közönség szeretetében. Magán páholya, amely a színpad fölött, a baloldalon látható ma is, kitűnő kilátást nyújtott a nézőtér felé, míg a színpad egy része számára láthatatlan maradt.
Kezdetben a jegyárak a csillagos eget súrolták. Akár egy jól tejelő tehenet lehetett venni a jegyek árán! Így aztán csak a leggazdagabb réteg engedhette meg magának az operába járás luxusát, még akkor is, ha nem is kedvelte a műfajt, kénytelen volt áldozni a szórakozásra, nehogy kibeszéljék az úri körök.
Liszt Ferenc nagy támogatója volt a budapesti opera létesítésének, segédkezett Erkel Ferencnek az alapítvány megalakításában, maga is adománnyal járult hozzá az építkezéshez. Erkel lett azután az intézmény első igazgatója, az ő művével, a Bánk Bánnal nyitották meg az Opera Házat 1887. szeptember 27-én.
Gustav Mahler, a neves dirigens is évekig áll igazgatóként az Opera Ház élén.
Ma már nem ilyen elképesztő áron lehet jegyhez jutni, sőt, délutánonként szakavatott vezetővel járhatjuk be a csodálatos épületet.

Mikor megyünk?

A kisföldalatti vasút

Ahol Ferenc József is csak ámuldozott: A kisföldalatti

Van egy híd Budapesten, amely alatt nincs víz, nem köt össze két folyópartot, igazából semmiből vezet sehova. Igen egyszerű a magyarázat: Amikor 1896-ban megnyílt a Millenniumi Földalatti Vasút, a Városligetben volt a végállomása, a Tó és az Állatkert bejárata közötti részen. Mi több, itt a Hősök tere után fel is jött a felszínre, ahol kibukkant az alagútjából, ott emeltetett egy hidacska fölé. Budapest egyik első vasbeton építménye volt. A földalatti felújításakor meghosszabbították a vonalat, a végállomást kivitték a Mexikói úthoz, az egykori alagutat betemették, a hídnak azonban megkegyelmeztek, így most is ott áll a Városligeti Tó partján büszkén a semmi fölött!
1896 május 8-án volt az ünnepélyes megnyitó, amelynek Őfelsége Ferenc József Király volt a díszvendége. Mi több, Őfelsége volt a szerencsés kiválasztott, aki elsőként kipróbálhatta a föld felszíne alatt futó vasutat. Szemtanúk beszámolója szerint nagyon tetszett neki, annyira, hogy állítólag háromszor utazott oda-vissza és a végén széles mosollyal jött ki az alagútból.
A huszas számú vagon kissé különbözött a többitől. Ez volt a Királyi Luxuskocsi, amelyet külön a királyi pár részére készítettek és dekoráltak például csiszolt belga üveggel.
Két földalatti vasút versenyez a megtisztelő címért: a világ első metró vonala. A New York-i vonal 1869-ben indult, a teljes szakasz csupán 95 méter hosszú volt. London már 1854 óta készítette a maga Tube-ját, de csak 1863-ban indult el a vasút. Még így is, a mi Millenniumi Földalattink a világ harmadik vonala, sőt, büszkén szoktuk mesélni, hogy az öreg kontinens legelső metrója. (Persze csak ha Angliát nem számítjuk az európai kontinenshez, minthogy ők nem számítják magukat annak).

Menjünk együtt!

Nagyvásárcsarnok

A város gyomra, ahol ínycsiklandozó árukínálat hívogatja nemcsak a helyieket, de az egyre nagyobb számban érkező turistákat is.

A XVIII. századi kisváros Pest nagyon kedvező fekvésének köszönheti, hogy a század végére a vásárok kedvelt központjává vált. A titok pedig a Duna: ezen a pesti szakaszon a folyót nem szabdalják szigetek, a folyó kanyarulatai pedig elég szűkek ahhoz, hogy könnyű legyen a folyami átkelés. Már a római időkben is rév működött a Gellérthegy környékén. Az Alföld dús legelőinek termékeit, gabonát, gyümölcsöt, zöldséget, valamint állatokat, marhát, lovat, disznót, mangalicát szállítottak a kereskedők, néha a környékbeli termelők a Pest körüli piacokra. A XIX. század végére azonban a növekvő városi lakosság és a magasabb szintű higiénia iránti igény szülte az ötletet, hogy a nyílt piacokat befedjék, az élelmiszer útját a vevőhöz megkönnyítsék. Még valamire szükség volt: az ipar fejlődése lehetővé tette, hogy az acélipar csodás, könnyű termékeivel nagy teret legyenek képesek befedni.
1896-ban, a millennium évében aztán öt pesti piacot fedtek be ilyen módon, ezek ma is működnek, bár néha kicsit átalakulnak. A Batthyány téri csarnok inkább bevásárló központtá vált, a Hold utcai csarnok épp most válik kulináris attrakcióvá. A Vámház téri Nagycsarnok viszont állja az időket, bírja a rohamot, hiszen már nem csak a környéken lakók látogatják szívesen, hanem a Budapestre látogató külföldiek is.
A földszinten hús-, hentesárut, kolbászt, zöldséget és gyümölcsöt, mindent mi szem-szájnak ingere, mindent kapni, s ha az ember nem vásárol, csak néz, szaglászik, kóstolgat, szinte jól lakik. A galérián magyar ember ritkán jár, ez a külföldiek vadászmezeje, hímzett terítőtől bőr tarisznyáig, kulcstartótól faragott csodadobozig mindent lel a türelmes nézelődő.
Itt lehet éhet csillapítani, van lángos, kolbász, töltött káposzta, az étteremben magyaros ízek várják a betérőt.
Ne feledjünk azonban az alagsorba se benézni, itt ínycsiklandozó és csuda színes savanyúságok illatoznak.
Ami ma már sajnos nem működik, de ha kisétálunk a Duna partra, még látható az az alagút, amelyen keresztül a csónakon érkező árut nagy kerülő nélkül egyből a csarnokba tudták szállítani. Ma már nem érkeznek ide csónakos bolgárkertészek, így fölöslegessé vált az alagút.

Sétáljunk egyet!

A Dohány utcai zsinagóga

Budapest szívében áll egy gyöngyszem: a Dohány utcai zsinagóga

A pesti belváros szélén, a Kiskörút mentén áll a Nagyzsinagóga.
A XIX. század közepére a megnövekedett és megerősödött pesti zsidóság elhatározta, hogy  épít a közösségnek egy új nagy imaházat. Megvásárolták a Dohány utca elején álló telket és megbíztak egy jó nevű építészt a tervek elkészítésével. Mivel a letelepedett zsidóság nagyobb részt a neológiához tartozott, azaz magyarul imádkoztak, majdnem tökéletesen asszimilálódtak, így az új rend szerint rendezték be az új zsinagógát. Így került orgona is a tóra-szekrény mögé, és bár a szombati munkavégzés nem megengedett, egy megbízott keresztény orgonista megszólaltathatja a hangszert a szent napon is.
A közösség egy része azonban nem szívlelhette az újításokat, így inkább kivonult és új közösséget alapított, új zsinagógát építtetett Otto Wagnerrel, a bécsi szecesszió mesterével a közeli Rumbach Sebestyén utcában. Néhány év múltán azonban új közösség alakult az ortodoxia jegyében, ők egy modern imaházat építtettek a Löffler testvérekkel a Kazinczy utcában.
És így született az Arany Háromszög a pesti Erzsébetvárosban.
1944 márciusában ezt a kerületet kerítették körbe a nácik, hogy a teljes pesti zsidókat itt gyűjtsék össze. A zsúfoltság, élelmiszerhiány és a rossz orvosi ellátás sok áldozatot követelt, a tetemeket nem tudták a temetőben eltemettetni, így a Klauzál téren és a Dohány utcai zsinagóga kertjében, tömegsírokba helyezték. Budapesten kívül Prágában található ilyen zsinagóga melletti temető.
A zsinagóga mögötti Raoul Wallenberg emlékparkban áll Varga Imre Holocaust emlékműve, a Szomorúfűz, amelynek levelein áldozatok neve található.

Rengeteg mesém van még.

A Budapesti Duna partja

Egy város éke a folyó. A mi ékszerünk a Duna. Ha egy városnak nincs vízpartja, valami nagyon hiányzik.

A Duna, a Volga után  Európa második leghosszabb folyója. 2850 kilométeres útja során 10 európai országot köt össze. Különleges folyó a mi Dunánk, egyszerre két forrással is büszkélkedhet a németországi Fekete Erdőben, a Breg és a Brigach, Donaueschingen-nél egy nagy medencébe folynak össze és ezt tekintik a hivatalos Duna-forrásnak. Mivel ilyen nagy a bizonytalanság, ezért a Duna hosszúságát a torkolattól számoljuk. Budapest az 1656-os folyamkilométernél található, azaz  ilyen távolságra van tőlünk a Fekete tengeri torkolat a Duna-deltában.
A folyó neve Donau, Dunaj, Dunav, Dunarea, Duna, a szótő, a Don/Dun az iráni nyelvcsoport-béli szkíta vagy szarmata nyelvekből ered, de lehet kelta eredetű is. Német nyelvterületen a folyó nőnemű.
Négy főváros található a Duna partján, föntről indulva Bécs az első, a császárváros, tőle mintegy hatvan kilométerre található Bratislava, a történelmi Pozsony, a mai Szlovákia fővárosa, a Duna gyöngye, Budapest, a magyar főváros és végül Belgrád, Szerbia fővárosa.
A folyó élővilága nagyon sokrétű, azért hogy ezt a fantasztikus biodiverzitás unokáink számára is megőrizzük, 16 nemzeti park felügyel a természet megóvását.
Budapest dunai panorámája jelenti a város egyik legnagyobb vonzerejét, ez az, amit nem lehet megunni, hiszen minden évszakban, napszakban, különböző nézőpontból felejthetetlen látványt nyújt. 1987 óta az UNESCO Világörökségi listáján szerepel a budapesti Duna parti látkép, így biztosak lehetünk benne, hogy nem lehet nagyobb változtatásokat végrehajtani annak a veszélye nélkül, hogy a megtiszteltető címet elveszíthetjük.

Rengeteget tudnék még mesélni!

Budapesti fürdők

Van nekünk egy kincsünk, amellyel rajtunk kívül nem sok főváros büszkélkedhet: a budapesti fürdők

123 hőforrás táplálja a budapesti fürdőket, de már a római korban legalább 100 forrás volt ismert az akkori Aquincum környékén. Kelta-illír település lehetett az az ac-inc (bő víz), amely a mai Gellért fürdő helyén feltörő, későbbi Sáros fürdő köré telepedett. A terjeszkedő Római Birodalom átvette ezt a nevet, latinosította és így lett Alsó-Pannónia székhelye Aquincum. Ahol  nem csak ismerték, de használták is a római polgárok a meleg vizet, bevezették a közfürdőkbe, ismerünk katonai és polgári fürdőket, a nagy közfürdő romjait a Flórián téri felüljáró alatt  találjuk. A jómódú polgár komplex fürdőt építtetett a házába. Számos feliratos fogadalmi oltárt találtak, amelyek szövege határozottan dicséri a meleg források gyógyító erejét, de valójában a fürdők inkább a testkultuszt szolgálták. Az ásatások megmutatták azt is, hogy ötletes módon fűtésre is használták a meleg vizet.
A honfoglalás korában ugyan ismertek voltak a Duna menti be nem fagyó helyek, azaz a források, de nem találni említést arról, hogy akár tisztálkodási, akár gyógyulási célból felkeresték volna eleink.
A török hódítás fedezte föl ismét a gazdagon adakozó hőforrások jótékony hatását.
Ekkor  érik el a budai fürdők reneszánszukat, megindulnak az építkezések a hőforrások maradéktalan kihasználására, ez pedig szorosan összefügg a Koránban megszabott egészségügyi rendelkezésekkel. A Magyarországra látogató követek, utazók elismeréssel említik Buda fürdőit, kiemelve azok gyógyító hatását.
A tizenkilencedik században indul meg a gyógyturizmus Budára. Néhány történet a Palla Ákos orvostörténeti munkájából:
„Prosper Mérimée, az író, 1854-ben megbotránkozik egy budai fürdőn, amelyben a férfiak és nők ruhátlanul együtt fürdenek.
Id. Alexandre Dumas 1865 táján többször megfordult Budán, a szájhagyomány szerint gyengéd szálak fűzték a magyar fővároshoz. Ilyenkor az Arany Sasban, vagy a Császár fürdőben lakott, mert reumás lábainak a Császár és Sáros fürdők vize igen jót tett.
1873-ban Arthur Millaud újságíró nagyon megcsodálja a Császár fürdőt szép sétányaiért, modern szállodájáért, hatalmas úszómedencéjéért, fényesen berendezett kádfürdőiért és csodásan tiszta meleg vízéért. Vezetője, egy liberális férfiú közli vele, hogy a fürdő a kapucinusok tulajdona, akik Magyarországon nem járnak mezítláb és hajadonfővel, nem füvekkel és salátával táplálkoznak, hanem jól esznek, isznak és ők gyóntatják a legszebb pesti asszonyokat.”

Ismered Budapest csodás fürdőit? Gyere velem, mesélek még!

Mátyás templom és a Halászbástya

„Giccses, de gyönyörű!” írta Szerb Antal 1902-ben a frissen elkészült Halászbástyáról.

A budavári Nagyboldogasszony temploma közvetlenül a mongol invázió elvonulása után kezdett épülni, az újonnan alapított Buda német nyelvű katolikus templomaként.
De miért Nagyboldogasszony? Ez a történet még korábbi időkig vezet bennünket vissza. István királyunk felismerte, hogy a magyarok ősi vallása testidegen az akkori Európában, be kell illeszkedni mind vallási, mind társadalmi szempontból az európai országok sorába. A kérdés csak az volt, hogy Róma, vagy Bizánc felé forduljon? Nos, Róma lett a kiválasztott, a katolikus egyház alapíttatott meg a magyarok földjén.
István, mint tudjuk, tűzzel-vassal győzte meg a vonakodó magyarokat az új vallás fölvételének szükségességéről. Templomok épültek szerte az országban, István 10 püspökséget is alapított, térítők érkeztek Itáliából, a kereszténnyé válás nagyon gyorsan lezajlott.
A felszínen. A mélyben, a lelkekben azonban nem volt ilyen könnyű a váltás, hiszen az ősi, természeti vallás merőben különbözött az újtól. A fő alak egy istennő volt, akit akár Természet Anyának, Anyaistennőnek is nevezhetnénk. Ezt a kedves, befogadó anyafigurát kellett immáron egy férfialakkal kicserélni a fejekben, ez az Isten ráadásul csak latinul beszélt!
Ezért a bölcs István király úgy döntött, hogy az elveszített anyaisten helyett ajándékoz népének egy anyafigurát, Szűz Máriát, akit továbbra is imádhat. Halála előtt ünnepélyesen felajánlotta népét és koronáját Szűz Máriának, kérte, hogy óvja és fogadja kegyeibe népét.
Ez a magyarázat, hogy Magyarországot Mária országának hívjuk, és szerte az országban találunk Mária kegyhelyeket és Nagyboldogasszony templomokat.

De miért Mátyás, ha Nagyboldogasszony?
Nos, egyszerű a magyarázat, a megözvegyült Mátyás király 1476-ban másodszorra is megnősült, I. Ferdinánd nápolyi király 19 éves leányát,Aragóniai Beatrixot itt vezette oltár elé. Ebből az alaklomból a templomot felújíttatta, templomtornyot építtetett a déli oldalon.
A nép, mely oly nagyon tisztelte Mátyást, nem hivatalosan nevezte el róla kedves templomát.
Mátyás templomunkat koronázó templomnak is tekinthetjük, hiszen 1309-ben az Anjou Károly Róbertet, majd I. Ferenc Józsefet és szépséges nejét, Erzsébetet, végül az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt és feleségét, Zitát koronázták itt meg.
A templomot a zivataros századok károsították, átépült, a Millenniumi ünnepségek egyik fénypontjaként azonban Schulek Frigyes restaurálta, gótikus stílusban újjáálmodta. Ezt a kőcsipke-álmot kellett 100 év elteltével ismét felújítani, így immár két éve ismét hófehéren pompázik a 700 éves Nagyboldogasszony.
Ehhez készült, szintén Schulek tervei szerint a Halászbástya, méltó kiegészítésként a megújult templom köré. Neve talán onnan származik, hogy a középkori városfalat a halászcéh védelmezte és gondozta.

Kleyer Éva vagyok
Idegenvezetésre van szükséged?
Írj most!
Minden kérdésre készséggel válaszolok.

 • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.

Facebook

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN (GDPR)


TARTALOMJEGYZÉKBEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
1. Társaságunk IT szolgáltatója
2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
III. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
1. Általános tájékoztatás a sütikről
2. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, webjelzőkről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról
3. Adatkezelés
4. A személyes adatok továbbítása
IV. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
1. A tájékoztatás joga, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásának joga és a törlés joga
2. Jogérvényesítési lehetőségek

BEVEZETÉS


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A jelen tájékoztató az https://www.guideofbudapest.hu honlapon keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozik.
Jelen szabályzat fő célja, hogy rögzítse a Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a szervezet adatvédelmi és adatkezelési politikáját, illetve tájékoztatást nyújtson az általa végzett adatkezelésről. Jelen Szabályzat célja továbbá annak biztosítása, hogy a Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén biztosított legyen minden egyén számára jogainak és törvényes érdekeinek védelme. Az Adatkezelő Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyúttal jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyoldalúan módosítsa. Jelen szabályzat bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a https://www.guideofbudapest.hu honlapon.


I. FEJEZET AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
 • Cégnév: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Cégjegyzékszám: 01-06-756402
 • Adószám: 21552021-1-43
 • Képviselő: Kleyer Éva
 • Telefonszám: +36/30 962-8656
 • E-mail cím: ekleyer@gmail.com
 • Honlap: https://www.guideofbudapest.hu
 • (a továbbiakban: Társaság)


II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE


Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
 • Cégnév: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság
 • Székhely: 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Adószám: 21552021-1-43
 • Képviselő: Kleyer Éva
 • Adatkezelő: Kleyer Viktória

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Ezen szolgáltatók:
Magyar Posta

III. FEJEZET LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN - TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL


1. Általános tájékoztatás a sütikről
1.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütik konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét.
1.2. A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni.
1.3. A sütik fajtái:
1.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
1.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
1.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.
2. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, webjelzőkről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról
2.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja (https://www.guideofbudapest.hu) a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
 • a látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
 • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.
2.2. A honlapon alkalmazott sütik
2.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék weboldalunkat, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.
2.2.2. Webjelzők
A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.
2.2.3 Webelemzés
A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

- Google Analytics: A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók: www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/.

- Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb): A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

- Xing: Minden alkalommal, amikor olyan online szolgáltatásunkat veszi igénybe, amely a XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország, Xing hálózatát használja, kapcsolat létesül a Xing szerverekkel. Amennyire tudjuk, személyes adatok tárolására nem kerül sor. Konkrétan, a Xing nem tárolja az IP címeket, vagy értékeli ki a felhasználói tevékenységeket. További információkért olvassa el a Xing adatvédelmi irányelveit: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

- YouTube: A YouTube-ot a Google cég, vagyis a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, működteti. Amikor valamelyik, YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét közvetlenül összekapcsolja a felhasználó profiljával. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi irányelveinél: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

- Twitter: A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.

- LinkedIn: A Linkedlin hálózat működtetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Minden olyan alkalommal, amikor a LinkedIn funkciókat tartalmazó online szolgáltatásaink valamelyikét használja, kapcsolat létesül a LinkedIn szerverekkel. A LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásainkat használja. Amikor a LinkedIn programnál rákattint az „Ajánlás” gombra, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, az online szolgáltatásaink használata összekapcsolható Önnel és a felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a LinkedIn általi felhasználásukról. A további információkat lásd a LinkedIn adatvédelmi irányelveinél: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

- Hotjar: A felhasználói élmény javítása érdekében az online szolgáltatásaink egy része a Hotjar szoftvert használja (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Málta, Európa). A Hotjar lehetővé teszi a felhasználói tevékenységek (egérmozgás, kattintások, görgetés) mérését és kiértékelését. Erre a célra a Hotjar sütiket telepít a felhasználó eszközére, és tárolni tudja a felhasznál adatait, pl. böngésző információk, operációs rendszer, a weboldalon eltöltött idő stb. A Hotjar általi adatfeldolgozásra vonatkozó további információkat lásd: www.hotjar.com/privacy.

- Siteimprove: A Siteimprove Analytics, a Siteimprove A/S (Sankt AnnæPlads 28, 1250 Copenhagen, Dánia) cég webelemző szolgáltatása, sütiket, vagyis a számítógépen tárolt adatcsomagokat használ, és kielemzi az online szolgáltatásaink használatát. Az online szolgáltatásainkra vonatkozó információkat (a felhasználó titkosított IP címét is beleértve) a sütik segítségével összegyűjtik, a Dániában található Siteimprove szerverhez továbbítják, és ott tárolják. Ezeket az információkat a Siteimprove az online szolgáltatások használatának kiértékelésére és jelentések összeállítására használja. A Siteimprove ezeket az információkat nem adja át harmadik feleknek. A Siteimprove az adatok összegyűjtését és feldolgozását a német adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi. A felhasználó a böngésző szoftver megfelelő beállításának kiválasztásával megakadályozhatja a sütik telepítését. Ilyen esetben az online szolgáltatások nem minden funkciója lesz hiánytalanul elérhető a felhasználó számára. A további információkat lásd a Siteimprove adatvédelmi irányelveinél: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/

3. Adatkezelés
Alapelvként az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az ismertetett célokra dolgozzuk fel és használjuk fel. Ezek közé a következők tartoznak:
3.1. Tájékoztató anyagok megrendelése
Ha Ön tájékoztató anyagokat rendel tőlünk, az Ön által megadott személyes információkat kizárólag az Ön megrendelésének feldolgozásához használjuk fel. A megrendelések teljesítéséhez harmadik felek szolgáltatásait is igénybe vehetjük, akiknek kizárólag az Ön megrendelésének teljesítése céljából átadhatjuk az Ön adatait. Más célokra kizárólag akkor használhatjuk fel az Ön által átadott személyes adatokat, ha ahhoz
Ön a hozzájárulását adja.
 • Adatkezelés célja: Tájékoztató anyagok megküldése.
 • Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás.
 • Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám.
 • Adatkezelés időtartama: Tájékoztató anyag megküldését követő 1 év.

4. A személyes adatok továbbítása
Az Ön által kért interakció jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés feladás, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (pl. csomagküldő cégek, bankok stb.). Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.
4.1. Adattovábbítás harmadik felekhez Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. szállítmányozók). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása.
4.2. Jogok és a tulajdon védelme: Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelő, a szállítók, ügyfelek, vagy harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében. Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják.
Az Ön személyes adatait a következő célból továbbítjuk: a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása, biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése, az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

IV. FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL


1. A tájékoztatás joga, adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásának joga és a törlés joga
Önnek jogában áll, hogy írásban tájékoztatást kérjen az általunk tárolt személyes adatairól. Ezenfelül, a személyes adatai felhasználásához kapcsolódóan, Önnek jogában áll a helyesbítést, törlést, megszüntetést, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, illetve jogában áll, hogy panaszt nyújtson be az adatvédelmi hatósághoz. Kérjük, hogy az ilyen kéréseket, minden egyéb kérdéssel együtt, írásban juttassa el hozzánk az I. fejezetben megadott címünkre.
2. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő tájékoztatta az érintetteket, hogy jogaik megsértése esetén:
- Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak: a kérelmet megvizsgálják, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják;
- Bírósághoz fordulhatnak: a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja; a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek:
 • eljáró hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • tel.: +36 (1) 391-1400
 • honlap: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Budapest, 2018. május 25.


  Bezár

 

PRIVACY POLICY (GDPR)


TABLE OF CONTENTS


INTRODUCTION
CHAPTER I - NAME OF THE DATA CONTROLLER
CHAPTER II - NAMES OF THE DATA PROCESSORS
 1. The IT Service Provider of our company
 2. Postal services, delivery, dispatch of parcels
CHAPTER III - PROCESSING OF VISITORS’ DATA ON THE WEBSITE OF THE COMPANY - GUIDANCE ON THE APPLICATION OF COOKIES
 1. General information on cookies
 2. Guidance on the cookies, web beacons applied on the web site of the Company and data generated during the visit
 3. Data processing
 4. Transfer of personal data
CHAPTER IV - GUIDANCE ON THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
 1. The right to be informed, the right of revocation of consent to data processing and the right of erasure
 2. Opportunities for enforcement of rights


INTRODUCTION


REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: Regulation) requires that in line with the principle of transparency, controllers shall provide information and communication relating to processing of personal data in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and plain language, furthermore, that the controllers shall facilitate the exercise of data subject rights.Act CXII of 2011 on Informational self-determination and freedom of information also prescribes the obligation of providing information to the data subject in advance.We comply with this statutory obligation by the provision of the guidance below. This guidance applies to data control performed through the web site of https://www.guideofbudapest.hu/.The main purpose of these rules is to define the data protection and data processing principles applied by Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság. and the data protection and data processing policy of the organization, as well as to provide information on the data control activities performed by it. The purpose of these rules is also to guarantee that in every field of the services provided by Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság the protection of the rights and legitimate interests of every individual is ensured. As the Data Controller, Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság reserves the right to modify unilaterally its data protection policy and simultaneously the contents of these rules, if the services provided by it are modified, furthermore, in accordance with the currently applicable legal requirements. The Data Controller will notify the data subjects on any change in these Rules simultaneously with the implementation of the change, on the website of https://www.guideofbudapest.hu/

CHAPTER I
NAME OF THE DATA CONTROLLER


 • The entity issuing this guidance, which is also the Data Controller is:
 • Company name: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság.
 • Registered office: HUNGARY 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Registration number: 01-06-756402
 • Tax number: 21552021-1-43
 • Representative: Kleyer Éva
 • Telephone number: +36 / 30 962-8656
 • E-mail: ekleyer@gmail.com
 • Web Site: www.guideofbudapest.hu
 • (hereinafter: Company)

CHAPTER II
NAMES OF THE PROCESSORS


“Processor” means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller; (Regulation Article 4 (8)). The prior approval of the data subject is not required for using the services of a processor, but he must be informed. Accordingly, we provide the following information:
 1. The IT Service Provider of our Company
Our Company does not use the services of processors for the maintenance and management of its website, it provides the IT services (storage space provision) itself, and in that framework – for the term of our contract concluded with him - manages the personal data provided on the website, the activity performed by it is the storage of personal data on the server.
 • The name of this processor is the following:
 • Company name: Kleyer Tolmács és Idegenforgalmi Szolgáltató Betéti Társaság
 • Registered office: HUNGARY 1195 Budapest, Batthyány u. 4/2
 • Tax number: 21552021-1-43
 • Representative: Kleyer Éva
 • Data controller: Kleyer Viktória
 1. Postal services, delivery, dispatch of parcels
These data processors will receive from our Company the personal data necessary for the delivery of the ordered goods (name, address, telephone number of the data subject), and they will deliver the goods by using these data.
These service providers are: Hungarian Post

CHAPTER III
PROCESSING OF VISITORS’ DATA ON THE WEBSITE OF THE COMPANY - GUIDANCE ON THE APPLICATION OF COOKIES


 1. General information on cookies
1.1. A cookie is a data which is sent by the visited website to the browser of the visitor (in the form of a variable name – value), so that it should store it and later on the same website is able to load its content. Cookies are small data packages containing configuration settings that facilitate making online services more user-friendly, efficient and secure.1.2. The essence of a cookie is that by their very nature, website services need to designate a user (e.g. that he has visited the website) and to be able to handle that user accordingly later on.1.3. Types of cookies:1.3.1. Technically essential session cookies: those without which the website simply could not function, these are necessary for the identification of the users, e.g. for his handling, whether he has visited the website, what he has put in the basket, etc. This typically means the storage of a session ID, the rest of the data are stored on the server, since it is more secure that way. It also has security implications, if the cookie value of the session has not been generated properly, then there is the danger of a session hijacking attack, therefore it is absolutely necessary to generate these values properly. According to other terminologies, every cookie is called a session cookie that gets deleted when leaving the browser (one session is the use of the browser, from start until exit).1.3.2. Cookies facilitating use: this is the customary name of those cookies that memorize the choices of the user, for example, in what way the user wants to view the site. This kind of cookies essentially mean the setting data stored in the cookie.1.3.3. Cookies ensuring performance: although these are not really related to "performance", this is the usual name of those cookies that collect information on the behaviour of the user within the visited website, the time spent there, his clicks. These are typically applications of third parties (e.g. Google Analytics, AdWords, or Yandex.ru cookies). These are capable of profiling the visitors.The proper setting of data protection of the browser or of the mobile devices enables you to receive notifications whenever cookies are sent to your device, that way you can decide on a case-by-case basis whether to allow or disallow the use of the cookies. In addition, you can prevent the acceptance of cookies in certain cases only or as a default setting, and you can activate the automatic deletion of the cookies every time your browser gets closed. However, you should always bear in mind that if you deactivate cookies, certain functions of online services will not be fully available.
 1. Guidance on the cookies, web beacons applied on the web site of the Company and data generated during the visit
2.1. The following scope of data is managed during your visit: When using the website of our Company (https://www.guideofbudapest.hu/), we may record and process the following data about the visitor and the device used by him for browsing:
 • the IP address used by the visitor,
 • the type of the browser,
 • characteristics of the operating system of the device used for browsing (language setting),
 • the date and time of the visit,
 • functions or services of the visited (sub-)pages.
We will retain these data for a term not exceeding 90 days and we can use them primarily for the investigation of security breaches.2.2. Cookies applied on the website2.2.1. Session cookies that are technically absolutely necessaryThe purpose of data control: assurance of the proper operation of the website. These cookies are necessary for our visitors to be able to browse our web site, to use its functions seamlessly and fully, as well as the services available through our website. The term of data processing by these cookies only applies to the current visit of the visitor, when the session is over and after the closing of the browser this kind of cookies will be deleted from his computer automatically.Our on-line services typically use “session cookies”, which get deleted automatically when the browser gets closed. On occasion they also use "permanent cookies", which will remain on your device until they get expired or until you delete them manually. Permanent cookies enable us to recognize your browser upon your next visit. Guidance is provided on “third-party cookies”, i.e. the cookies of third-party service providers, such as Google Inc., among the data protection policies of the given service provider.2.2.2. Web beaconsIn addition to cookies, we also use so-called web beacons (which we can also call page labels) for the analysis of visits to our website or newsletters. For example, our newsletters and HTML emails may contain web beacons that are capable of determining whether the given email message or the link sent in the message was opened. Such information facilitates the improvement of our email services and the adaptation of our contents to the needs of the users. When you delete the email message, you also delete the web beacon. Obviously, email messages with plain text do not contain web beacons.2.2.3 Web analyticsIn order to keep optimizing our operations and accomplish utmost user-friendliness, some of our online services use the web analytics services and social plug-ins listed here. The type of data used for this purpose is exclusively non-personal data.
 • Google Analytics: The Google Analytics system of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043, USA, uses cookies, i.e. text data packages stored on your computer, in order to analyze how you use our online services. Generally, the data collected by the cookie concerning your behaviour as a user will be forwarded to the Google server located in the US and stored on the server. If IP anonymization is activated for online services, then Google will truncate the IP address in member states of the European Union and the European Economic Area already. It is only in extraordinary cases that the entire IP address is forwarded to the Google server located in the US and is truncated there. Google uses this information under the commission of the operator of the online services, in order to analyze the use of online services by you, to compile reports on these activities, furthermore, to provide other services related to the use of online services and use of the Internet to the operator of the website. The IP address forwarded by your browser under Google Analytics will not be matched to other data in the possession of Google. You can prevent the saving of the cookies by the relevant setting of your browser software. However, in such a case you will not be able to use every function of the online services fully. The collection of the data generated by cookies and their use by Google can be prevented by downloading and installing the browser plug-in available on the following link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). You can find detailed information on conditions of use and roles of data protection on this link: www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/ /.
 • Facebook plug-ins („Share” button): The plug-ins of the company Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA can be recognized by the logo of Facebook or the "Share" button. To review Facebook plug-ins click here: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. When you use our online services, the plug-in will establish a direct connection between your browser and the servers of Facebook. That way, Facebook will receive information indicating that you are using online services with your IP address. When you click on the “Share” button of Facebook, while you are logged in your Facebook account, you can attach the contents of our online services to your Facebook profile. In that case Facebook is able to link the use of our online services with your user account. We would like to emphasize that as the provider of online services, we have no knowledge concerning the contents of the forwarded data and their use by Facebook. For further information please read the data protection policy of Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. If you do not intend to authorize Facebook to link the use of online services to your Facebook user account, please log out from your Facebook user account.
 • Xing: Every time when you use such online services that utilize the Xing network of XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany, a connection will be established with the Xing servers. As far as we know, no personal data get stored. Specifically, Xing will not store IP addresses or analyze user activities. For further information please read the data protection policy of Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 • YouTube: YouTube is operated by the company Google, i.e. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. When you use any of our online services with a YouTube plug-in, then it will get connected to the servers of YouTube and the information related to the online service being used is forwarded to the servers of YouTube. If you are logged in your YouTube account, by this you enable YouTube to the connect your browsing activity directly with your user profile. You can prevent this by logging out from your YouTube account. Please refer to the data protection policy of YouTube for more information concerning the use of your data by YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 • Twitter: Twitter service is provided by the company Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. When you use the Twitter application and the „re-tweet” function, the online services being used by you will get connected with your twitter account and the rest of the users will also be notified on that. Simultaneously, data will be forwarded into the Twitter application. We would like to highlight that as the provider of online services we are not aware of the contents of the forwarded data and their use by Twitter. For more information please refer to the data protection policy of Twitter: http://twitter.com/privacy. The data privacy settings of your Twitter account can be changed, see: http://twitter.com/account/settings.
 • LinkedIn: The LinkedIn network is operated by LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Each time you use any of our online services containing LinkedIn functions, a connection is established with the LinkedIn servers. LinkedIn will receive information indicating that you are using our online services with your IP address. When using the LinkedIn program, you click on the “Recommend” button while you are logged in your LinkedIn account, then the use of our online services can be connected to you and your user account. We would like to highlight that as the provider of online services we are not aware of the contents of the forwarded data and their use by LinkedIn. For more information please refer to the data protection policy of LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Hotjar: In an effort to improve user experience, some of our on-line services use Hotjar software (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar enables the tracking and evaluate of user activities (mouse movements, clicks, scrolling). For that purpose Hotjar installs its own cookies on the device of the user and is capable of storing the data of the user, e.g. browser information, operating system, time spent in the website, etc. For further information on data processing by Hotjar, please refer to: hotjar.com/privacy.
 • Siteimprove: Siteimprove Analytics is the web analytics service of Siteimprove A/S (Sankt AnnæPlads 28, 1250 Copenhagen, Denmark), which uses cookies, i.e. data packages stored on the computer, and analyses the use of our on-line services. Using the cookies, they collect information about our on-line services (including the encrypted IP address of the user), forward it to the Siteimprove server located in Denmark and store it there. Siteimprove uses this information for evaluating the use of on-line services and for compiling reports. Siteimprove does not forward this information to third parties. Siteimprove collects and processes the data according to the German data privacy requirements. The user may prevent the installation of the cookies by selecting the appropriate setting of the browser software. In such cases not every function of the on-line services will be fully available to the user. For more information please refer to the data protection policy of Siteimprove:https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/
 1. Data processing
As a basic principle, we will process and utilize the personal data provided by you exclusively for the purposes presented. These include the following:3.1. Ordering informative materialsIf you order informative materials from us, we will use the personal information provided by you exclusively for the processing of your order. We may use the services of third parties for the fulfillment of orders, and we may forward your data to these parties only in order to fulfill your order. We can only use the personal data provided by you for any other purpose if you have consented to such use.The purpose of data processing: Dispatch of informative materials.Legal basis for data control: Your voluntary consent.Scope of controlled data: Name, email address, telephone number.Term of data control: 1 year following the delivery of the informative material.
 1. Transfer of personal data
Depending on the type of the interaction requested by you (e.g. call-back, placement of an order, request for service, request for information, etc.) your data may be delivered to third parties involved in the fulfillment of the order (e.g. mail order companies, banks, etc.). In addition, we may be requested to transfer these data in order to fulfill legal requirements or implement rights and agreements.4.1. Onward transferWe use third-party service providers for the fulfillment of certain orders and for the provision of certain services (e.g. forwarders). The service providers are allowed to use and transfer the data collected and processed by us, exclusively for the purpose of fulfilling the orders given by us.4.2. Protection of rights and property:If we have reason to suppose that the rights and property of the Data Controller, the suppliers, customers or third parties have been or may be damaged, then we can use your personal data or disclose them in order to protect these rights and/or properties. In addition, we reserve the right to disclose your data if we are required to do so by laws or by competent authorities.We transfer your personal data for the following purposes:
 • implementation of or compliance with laws, statutes, orders or obligatory instructions issued by public authorities,
 • detection and prevention of security threats, fraud or other crimes,
 • protection and/or implementation of the rights and property of Data Controllers or third parties,
 • protection of the rights and personal safety of our own employees and the employees of third parties.


CHAPTER IV
ON THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT


 1. The right to be informed, the right of revocation of consent to data processing and the right of erasure
You are entitled to request information in writing about your personal data stored by us. In addition, concerning the use of your personal data, you are entitled to request rectification, erasure, termination or restriction of data processing, and you are also entitled to submit complaints to the data protection authority. Please send such requests, with all other questions, in writing to us, to our address provided in Chapter I.
 1. Opportunities for enforcement of rights
The Data Controller has informed the data subjects that if their rights were violated:
 • They may refer the matter to the Data Controllers: the request will be investigated and the applicant will be notified on the results of the investigation in writing;
 • They may refer the matter to court: litigation may be started at a tribunal having jurisdiction for the location or place of residence of the data subject, as the data subject chooses, the court will give priority to the procedure.
 • Complaints may be submitted to the supervisory authority:
 • competent authority: National Authority for Data Protection and Freedom of Information
 • address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • tel.: +36 (1) 391-1400
 • web site: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Done: Budapest, 25 May 2018
Kelt: Budapest, 2018. május 25.

  Close